Övrigt

Hemvärnet

Engagera dig för ditt land och få betalt

Hemvärnet, eller de nationella skyddsstyrkorna är en svensk organisation med uppgift att kunna skydda, bevaka och ytövervaka samt stödja samhället vid svåra påfrestningar. Hemvärnet övar årligen sina stridsuppgifter och upprätthåller redan i fredstid en mycket hög beredskap. Hur du kan engagera dig i Hemvärnet beror på olika faktorer, till exempel ålder, tidigare utbildning samt vilken befattning du vill tjänstgöra i. Mer information om det och om hur du kan göra en intresseanmälan hittar du här.

Bra att veta: om du engagerar dig som hemvärnssoldat måste du tjänstgöra mellan 4 och 13 dygn per år och även bara beredd att hjälpa till och stödja samhället vid svåra påfrestningar. Som ersättning får du en så kallad utbildningspremie.

När du deltar i kurser eller övningar får du antingen en dagpenning eller en dagersättning beroende på kursens eller övningens längd. Dagpenningen beräknas med utgångspunkt från sjukpenninggrundande inkomst (SGI), dagersättning däremot är en fast och skattefri summa.

Om du deltar i räddningstjänst får du ersättning enligt ett särskilt avtal och om du är befäl får du även en så kallad befattningspenning som bestäms utifrån ansvar och tjänstgöringstid.

När du deltar i kurser eller övningar ingår mat, boende och kläder. Du har rätt till fri resa till och från kursen / övningen och även till fri tandvård eller sjukvård under samma period.

Författare

zenny1911@yahoo.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Arbeta under prov

april 4, 2018

GFK-panelen

april 5, 2018